Cas  /  Cat  /  De  /  Eng  /  Fr  /  Avis legal Política de protecció de dades Webmap  
 
 
  Tarifas - Atalis

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita.

Aquestes es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l'Usuari.

Les dades de caràcter personal es tracten amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat demanades a l'Usuari.

Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedides, segons consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat.

L'usuari podrà donar de baixa la seva subscripció a l'enviament d'informació i promocions de Finca Atalis - Agroturisme, enviant un e-mail demanant la baixa a la següent adreça de correu electrònic: bajas@fincaatalis.com

 
   
 
Atalis agroturismo